R1- Achiziţia de dotări pentru înfiinţarea unui mediu de practică în cadrul proiectului. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS1, activitatea A1-A1.1. si indicatorul 4S131.

R2 – participarea a 190 elevi la stagii de practică si învăţare la locul de muncă. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS1, activitatea A1-A1.2. si indicatorul 4S131.

R3 – 143 elevi certificaţi la finalizarea activităţilor proiectului. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS1, activitatea A1 – A1.2. si indicatorul 4S120.

R4 – 190 elevi participanţi la sesiuni de consiliere si orientare în carieră. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS2, activitatea A2 – A2.1 si indicatorul 4S131.

R5 – 20 tineri participanţi la cursuri de FPC la încheierea activităţilor din proiect. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS2, activitatea A2 – A2.1 si indicatorul 4S122.

R6 – 190 tineri sprijiniţi pentru realizarea unui portofoliu profesional de tip Europass si Youthpass. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS2, activitatea A2 – A2.2 si indicatorul 4S131.

R7 – 40 de tineri absolvenţi care îsi găsesc un loc de muncă în urma consilierii în carieră la finele proiectului. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS2, activitatea A2 – A2.2 si indicatorul 4S121.

R8 – Minim 5 parteneriate scoli – mediul de afaceri pentru derularea de stagii de practică si angajarea tinerilor în perioada proiectului si după finalizarea acestuia. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS3, activitatea A3 – A3.1 si indicatorii 4S131 si 4S121.

R9 – 1 Platforma informatică pentru coordonarea proceselor de practică, consiliere profesională si informare în dublu sens privind oportunităţile de învăţare si corelare cu nevoile pieţei muncii. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS3, activitatea A3 – A3.2 si indicator 4S131.

R10 – 190 persoane selectate si menţinute în cadrul proiectului pentru derularea de activităţi practice . Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS4, activitatea A4 – A4.1 si indicator 4S131.

R11- 2 competiţii profesionale organizate în cadrul proiectului. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS4, activitatea A4 – A4.2 si indicator 4S131.

R12 – 24 de luni de management de proiect, informare –publicitate si achiziţii. Rezultatul este corelat cu obiectivul specific OS5, activitatea A5 – A5.1, A5.2 si indicatorii 4S131; 4S120; 4S121; 4S122. Activităţile de management si de informare – publicitate reprezintă activităţi transversale în cadrul proiectului si contribuie la îndeplinirea în bune condiţii a tuturor intervenţiilor acestuia, la atingerea obiectivelor specifice, rezultatelor si indicatorilor proiectului.